O Funduszu Hipotecznym Yanok

MISJA

Fundusz Hipoteczny Yanok jest niezależną, prywatną spółką, której jedyną działalnością jest udzielanie krótkoterminowych pożyczek hipotecznych przedsiębiorstwom. Misją Funduszu jest wspieranie polskich firm poprzez finansowanie ich przedsięwzięć w sposób niezależny od systemu bankowego. Poprzez różne formy inwestowania, Fundusz daje możliwość uczestniczenia w tej misji osobom prywatnym i przedsiębiorcom.

DZIAŁALNOŚĆ

Oferta Pożyczki Yanok kierowana jest do przedsiębiorców klasyfikowanych jako małe i średnie przedsiębiorstwa. Średnia wartość pojedynczej Pożyczki to około 1,5 mln zł. Fundusz udzielając pożyczki dokonuje standardowych zabezpieczeń rzeczowych w postaci hipoteki na pierwszym miejscu w księdze wieczystej w podwójnej wysokości i pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości, cesji ubezpieczenia nieruchomości oraz zabezpieczeń na pozostałym majątku przedsiębiorstwa pożyczkobiorcy i majątku zarządu bądź właścicielach jako poręczycielach (weksel in blanco i akt poddania się egzekucji z art. 777 kpc). Poza standardowymi, ustanawia się zabezpieczenia dodatkowe w zależności od konkretnego przypadku.

NIEZALEŻNOŚĆ

Fundusz Hipoteczny Yanok nie jest podmiotem nadzorowanym, gdyż nie prowadzi działalności objętej specjalnymi regulacjami; nie jest spółką publiczną, czy funduszem inwestycyjnym, nie udziela pożyczek konsumentom, ani nie emituje instrumentów finansowych podlegających rygorom ustawy o obrocie instrumentami, czy o ofercie publicznej. Mimo braku obowiązków, Fundusz Yanok, kierując się szacunkiem do Inwestorów, prowadzi politykę transparentności: publikuje na swojej stronie raporty finansowe roczne bilanse i rachunki zysków oraz raporty kwartalne. Inwestorzy otrzymują również na adres mailowy comiesięczny Informator Inwestora Yanok. Fundusz Hipoteczny Yanok nie potrzebuje nadzoru, żeby postępować moralnie: Fundusz nigdy nie robi zabezpieczeń na nieruchomościach stanowiących centrum życia rodzin, a w przypadku Inwestorów, u których wystąpiły sytuacje losowe, Fundusz idzie na rękę skracając czas inwestycji i wypłacając pieniądze przed planowanym terminem. Reakcja Inwestorów na niezależność i brak nadzoru jest najczęściej bardzo przychylna. Potrafią oni ocenić Fundusz po kontakcie, opiniach i badaniu wyników finansowych.

FINANSOWANIE

Pieniądze służące do udzielania pożyczek pochodzą z kapitałów własnych oraz z pieniędzy inwestorów zewnętrznych. Fundusz przyjął model biznesowy finansowania kapitałem dłużnym, czyli taki w którym Inwestorzy nie są udziałowcami bądź potencjalnymi udziałowcami, lecz wierzycielami. Inwestorzy przekazują Funduszowi środki:

  • na podstawie umów pożyczek, nazywanych przez Fundusz Yanok Pożyczkami Inwestorskimi,
  • emisji obligacji,
  • emisji weksli własnych.
W historii Funduszu nigdy nie zdarzyła się sytuacja braku zapłaty, czy opóźnienia jakiegokolwiek zobowiązania, w tym do Inwestorów, ani też Fundusz nie doświadczył zagrożenia takimi opóźnieniami.

HISTORIA

Fundusz Hipoteczny Yanok powstał w oparciu o ponad 30-letnie doświadczenie w branży nieruchomości i finansowej i cały czas pozostaje w związku kapitałowym i osobowym wydawcy portalu:

  • www.krn.pl,
  • www.zainwestujwnieruchomości.pl,
  • www.e-biurowce.pl

oraz takich narzędzi jak:

  • www.pop.krn.pl,
  • www.ronin24.pl

Dzięki tym związkom Fundusz posiada doskonałą orientację w rynku nieruchomości opartą o własne niezależne badania statystyczne i analizy oraz bezpośredni kontakt z uczestnikami rynku nieruchomości (deweloperzy, pośrednicy, rzeczoznawcy). Fundusz w ciągu swoich lat działalności zachował systematyczny, organiczny wzrost, mimo trudnych lat rynkowych będących skutkiem bezprecedensowych wydarzeń takich jak pandemia, inflacja, militarna napaść Rosji na Ukrainę. Fundusz był w tym czasie zauważany przez środowisko gospodarcze, czego dowodem były nominacje i nagrody: tytuł „Mocnej firmy Godnej Zaufania” w 2020 r przez redakcję Magazynu Przedsiębiorców „Europejska Firma”, wyróżnienia w rankingach Efektywna Firma w 2020 i 2021 oraz Brylanty Polskiej Gospodarki w 2020 i 2021 organizowanych przez Instytut Europejskiego Biznesu, jak również trzykrotna nominacja do nagrody „Symbol Wsparcia Biznesu” przyznawanej przez Monitor Biznesu na łamach Rzeczpospolitej. Systematyczny wzrost kapitałów własnych, przychodów i aktywów oraz transparentna polityka informacyjna zapewniła Funduszowi mocną pozycję rynkową i doskonałą opinię biznesu i Inwestorów.